Goodbye


Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn
Khi đam mê trở nên mệt mỏi bởi tiền bạc thì nó là một gánh nặng